M-A-G-I-A Sklep

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM MAGIA-SKLEP.PL

Sklep internetowy Magia Biżuteria Ekskluzywna działający pod adresem http://www.magia-sklep.pl/, prowadzony jest przez:

Marcina Głębockiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki,
ul. Berberysowa 5/1
86-005 Białe Błota
tel. +48 791-050-160
email: magia.allegro[at]gmail.com
NIP 953-240-05-49
REGON 340549270

 Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: magia.allegro[at]gmail.com
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych  oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 5. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez Płatności.pl .
 7. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny
 8. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 1
Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie internetowej http://www.magia-sklep.pl/. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient może składać zamówienia:
 • Za pośrednictwem strony internetowej http://www.magia-sklep.pl/ poprzez wypełnienie formularza,
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magia.allegro[at]gmail.com oraz
 1. W przypadku dokonania zamówienia drogą elektroniczną warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest utworzenie indywidualnego Konta Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W procesie rejestracji wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje:
 • Adres e-mail, który jednocześnie jest loginem do Konta,
 • Ustalone przez siebie hasło do Konta,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres do doręczeń,
 • Numer telefonu.
 1. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Zaznaczając w oknie rejestracji opcję „akceptuję Regulamin”, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 2. Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego. Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sklepu Internetowego, który nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osoby trzecie.
 3. 7.      Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 4. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, wskazując rodzaj i ilość zamawianych produktów, sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposób płatności.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. W szczególnych wypadkach bądź na życzenie Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić drogą telefoniczną.
 6. Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem adresu e-mail,  bądź listem poleconym Klient zobowiązany jest podać dane, o których mowa w ust. 4. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie w momencie przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji poprzez nadanie numeru referencyjnego zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT bądź paragon fiskalny. Faktura bądź paragon wystawione przez Sklep stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 11. W przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT, faktura może zostać przesłana tradycyjnie razem z przesyłanym towarem lub drogą elektroniczną. Jako odbiorca faktury wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktura w formie elektronicznej, w formacie PDF, zawiera wszystkie wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dane. Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej będzie uznany komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury informujący o odbiorze wiadomości zawierającej fakturę lub fakturę korygującą lub wiadomość wysłana przez odbiorcę faktury pocztą elektroniczną zawierającą informację o odebraniu faktury.
 12. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 13. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 14. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub Firmy Kurierskiej. Koszty dostawy obciążają Klienta.
 15. Dowód zakupu każdorazowo dołączany jest do przesyłki.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu mailowego w celach promocji obecnych oraz przyszłych konkursów. W przypadku wygrania również do kontaktu telefonicznego.

§ 2
Ceny 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie internetowej http://www.magia-sklep.pl/.
 2. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Inne elementy oferty, tj. zawartość zestawu, koszt i warunki dostawy są wiążące zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.magia-sklep.pl/, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3
Zmiana zamówienia 

 1. Klient może dokonać zmiany zamówienia, aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta, kontaktując się ze Sklepem drogą elektroniczną na adres magia.allegro[at]gmail.com bądź drogą telefoniczną.
 2. Zmiany zamówienia mogą obejmować w szczególności zmiany w adresie dostawy, zmiana danych osobowych odbiorcy lub danych na fakturze.

 § 4
Formy płatności 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy:

 

F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki
ul. Berberysowa 5/1

86-005 Białe Błota

Alior Bank
nr rachunku: 20 2490 0005 0000 4500 5023 1662

 • płatności przy odbiorze gotówką
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz rachunku bankowym do wpłat, Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 9.
 2. Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

§ 5 
Czas realizacji zamówienia

 1. Towar wysyłany jest w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku, bądź wybraniu przesyłki za pobraniem oraz po weryfikacji danych w złożonym zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w § 1 ust. 9.
 3. W przypadku wyboru płatności za zamówiony towar przelewem bankowym, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność, tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego ceny zamówionych produktów.
 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 5. Zakupiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze sprzedawcą, pod adresem:

F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki
ul. Berberysowa 5/1

86-005 Białe Błota

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w umówionym terminie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Sklep poinformuje Klienta po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.
 2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy. Klient ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Klienta ponosi Sklep Internetowy.

 § 6
Zwrot towaru 

 1. Klient może zwrócić zakupiony produkt w terminie do 14 dni od daty dostarczenia mu zamówionego towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę uiszczoną tytułem ceny niezwłocznie od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 3. Zwrot towaru następuje w terminie do 14 dni od daty dostarczenia.

§ 7
Reklamacje

 1. Wady fizyczne otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego.
 2. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odesłanego towaru Klient załącza dowód zakupu towaru oraz notatkę wskazującą przyczyny reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpływu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na taki sam bez wad i usterek.
 4. W przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany produktu na nowy, zgodny z pierwotnym zamówieniem Klienta, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia od odstąpieniu.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu, Sklep Internetowy, na wyraźne żądanie Klienta, może zaproponować Klientowi inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary w zamian za towar niezgodny z umową.

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, przy rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu będą udostępniane spółce PayU S.A. w celu realizacji płatności oraz Firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki.
 4. Zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 § 9
Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Berberysowa 5/1, 86-005 Białe Błota.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep Internetowy oraz Klienta umowy kupna – sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 4. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem Internetowym a Klientem będą rozstrzygane polubownie.

§ 10

Korzystanie z witryny internetowej i polityka prywatności

 1. Dokonując zamówienia poprzez formularz zamówienie biżuterii, zapytań ofertowych i innych, Użytkownik strony www.magia-sklep.pl , udostępnia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy i ewentualnie NIP. Firma: F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki używa danych osobowych tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników korzystających z usług jest Marcin Głębocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki. Użytkownik decydując się na podanie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) oraz dalszymi przepisami wydanymi po wejściu w życie w/w rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zleceń określonych w § 1 ust. 1 Regulaminu są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności jak również Kurier, Inpost oraz Poczta Polska w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia im zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kuriera, Inpost oraz Poczty Polskiej z Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym będzie przeszkodą w zawarciu i realizacji Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez F.H.U. M-A-G-I-A w celach wskazanych w Regulaminie.
 6. Firma „F.H.U. M-A-G-I-A” zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania strony (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników strony ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą. W przypadku braku takiej zgody Użytkownik ma prawo zastrzec taką odmowę przesyłając taką informację drogą mailową na adres firmy F.H.U. M-A-G-I-A.
 7. F.H.U. M-A-G-I-A zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do F.H.U. M-A-G-I-A poprzez przesyłanie pisemnej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.magia-sklep.pl chyba, że adres jest niezbędny do prawidłowego wykonania wcześniej zleconej usługi.
 8. F.H.U. M-A-G-I-A zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez F.H.U. M-A-G-I-A – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie F.H.U. M-A-G-I-A czynności związane ze świadczeniem usług przez F.H.U. M-A-G-I-A. F.H.U. M-A-G-I-A wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z witryną internetową F.H.U. M-A-G-I-A w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu na portalu www.magia-sklep.pl
 10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez firmę F.H.U. M-A-G-I-A następujących danych: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przyszedł na stronę www.magia-sklep.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta oraz innych informacji transmitowanych protokołem https. 
 11. F.H.U. M-A-G-I-A informuje, że podczas przeglądania strony internetowej portalu firmy F.H.U. M-A-G-I-A – www.magia-sklep.pl używane są przez F.H.U. M-A-G-I-A pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony www.magia-sklep.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
 12. F.H.U. M-A-G-I-A informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze strony www.magia-sklep.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 13. Zabrania się kopiowania, modyfikowania danych umieszczonych na stronie www.magia-sklep.pl,
 14. Wszelkie zastrzeżenia, co do działalności strony www.magia-sklep.pl, oraz zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Translate »